Onder constructie

Men staat er niet altijd bij stil: een zonne-energiesysteem (PV-systeem) heeft vaak ingrijpende gevolgen voor het hele dak. Denk alleen al aan de dak belasting en de invloed op dakbedekking en isolatie, en ook op de hele dakconstructie van uw gebouw. Een ander aspect is het (dak)onderhoud en hoe dat in de toekomst veilig uitgevoerd kan worden. Door de toevoeging van zonnepanelen verandert vaak de routing.  Maatregelen zijn nodig om in de toekomst veilig onderhoud aan zowel zonnepanelen als dakbedekking uit te voeren. 365 solar solutions dimensioneert niet alleen het PV-systeem, maar kijkt ook naar uw dak pakket,  dak conditie (bij bestaande daken) en bereikbaarheid en houdt in haar ontwerp rekening met alle mogelijke factoren. Op die manier is uw duurzame investering ook gewaarborgd en behaalt u het beoogde rendement.

DAKBELASTING

365 solar solutions is volledig thuis in het toepassen van diverse systemen en draagconstructies. Vaak worden de krachten onderschat, die de wind uitoefent op de zonnepanelen. Ons uitgangspunt hierbij is dat we altijd de normen volgen ten aanzien van de maximale dak belasting met de bijbehorende windlastberekening. We zoeken hierbij het optimum qua mechanische bevestigingssystemen in het dak of ballastsystemen op het dak. Bij hogere gebouwen en of gebouwen in windgebieden zullen we eerder een oplossing zoeken met mechanische bevestiging en integratie van de onderconstructie in het dak pakket. Ook op dit vlak biedt 365 solar solutions uiteraard volledige garanties als het gaat om blijvende waterdichtheid van de dakbedekking.

ZONNEPANELEN, OMVORMERS EN TOEBEHOREN

Het is verleidelijk om te kiezen voor de goedkoopste aanbieder. Dan wordt echter altijd ingeboet op kwaliteit en dat wreekt zich: bij zonnepanelen gaat het immers altijd om rendement op langere termijn. 365 solar solutions maakt uitsluitend gebruik van kwaliteitsproducten, waar we net als onze dak systemen, voor jaren achter kunnen staan. Zo kopen wij veelal direct in bij de bron en hebben we in de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met diverse merken zonnepanelen, omvormers en bekabeling.

ALLES ONDER ÉÉN DAK OP UW DAK!

Ook voor een zonne-energiesysteem u met 365 solar solutions een complete partner. Het aanleggen en onderhouden van zowel uw dakbedekking als de zonnepanelen (of andere zaken op dak zoals valbeveiliging) kunt u bij één partij onderbrengen. Dit is wel zo prettig en ontzorgt u als opdrachtgever volledig. Daarnaast kunnen wij u in veel gevallen ook nog een (verzekerde) multi-garantie bieden waarbij u achteraf niet meer opgezadeld wordt wanneer er problemen ontstaan met uw dak pakket in combinatie met de zonnepanelen.